Aanleverspecificaties

HGS Sportprijzen print uw bestanden zoals u ze opmaakt en daarom moeten de bestanden conform onze aanleverspecificaties zijn om ervoor te zorgen dat u uw bestelling krijgt zoals u verwacht.

Indien het bestand niet is aangeleverd volgens onderstaande specificaties en de print of druk is niet correct, dan kan HGS Sportprijzen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld!
Zie ook onze algemene voorwaarden.


Algemeen:
– 1 op 1 opmaken + 2mm overlap (60x60cm -> 60,2×60,2cm), zonder snijlijnen of paskruizen.
Het bestand mag ook in verhouding worden opgemaakt, let dan wel op de scherpte van uw gebruikte afbeeldingen.

– DPI instellingen, 150 dpi op eindformaat.
Grote span- en meshdoeken boven de 20m2 opmaken op 72 dpi op eindformaat.

– CMYK, indien aangeleverd in RGB of PMS, kunnen er kleurafwijkingen ontstaan.

– Fonts omzetten in LETTERCONTOUREN/VECTOR. Bestanden die gemaakt zijn in Office programma’s en die dan met PDF generator zijn omgezet als een PDF bestand, staan nooit in lettercontouren.
Deze methode en het niet omzetten van de fonts in lettercontouren, kan verkeerde printresultaten met ​zich meebrengen, die wij niet vooraf kunnen controleren. Hierom moeten bestanden in, bijv, Adobe Illustrator worden omgezet in lettercontouren/vector.
Rowa Druk & Media kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verkeerde printresultaten als het bestand niet in lettercontouren/vector staat.

– Bestanden aanleveren als PDF, versie min. 1.3. Zorg dat alle elementen, transparanties enz. afgevlakt zijn! Bestanden kunnen ook aangeleverd worden als JPG, maar zorg ervoor dat het bestand dan exact op maat is opgemaakt op 150 dpi of wanneer het product groter dan 20m2 is op 72 dpi!

Geen overprint of spotkleuren gebruiken! Zorg dat dit uit staat, wanneer dit aan staat wordt het betreffende niet geprint!!! Rowa Druk & Media kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verkeerde printresultaten als het bestand overprint of spotkleuren bevat.

Posters, spandoeken:
DUBBELZIJDIGE spandoeken: 1cm overlap aan alle zijdes.
Grote afmetingen, bijv. 2×2 meter mogen op 100 dpi opgemaakt worden. GEEN paskruizen, snijtekens gebruiken, 1 op 1 opmaken + 2mm overlap. Aanleveren als PDF of JPG. Alle gebruikte fonts in het document omzetten naar lettercontouren. In spandoeken en meshdoeken kunnen ringen worden geplaatst, let op dat wij de ringen op 1,5cm van de rand plaatsen, de ring zelf is 2cm. Zorg dat eventuele tekst zeker 6cm van de kant staat. U kunt ook zelf stippen plaatsen, zet een stip van 0,5cm groot op 1,5cm van de kant af.

Roll ups:
De lengte van het doek moet 210cm zijn, hiervan gaat er aan de bovenkant 1,5 cm in de kliklijst en aan de onderkant gaat er 10 cm in de cassette. Zorg er dus voor dat er geen logo´s of teksten op de laatste 10cm aan de onderkant staan. De bestanden worden niet inhoudelijk hierop gecheckt, dus u bent hier zelf verantwoordelijk voor!

Forex, Dibond:
Idem als hierboven, alleen hebben wij wel overlap nodig die wij na het beplakken van het bord wegsnijden. Een bord van 50x70cm moet met 1cm rondom worden opgemaakt, dit wordt dus 52x72cm. Tekst moet minimaal 3 tot 4cm van de rand gezet worden en het gebruik van kaders in het bestand wordt afgeraden! Kleinere bordjes als 20x30cm mogen een kleinere overlap van 0,5cm per kant.

Beachvlaggen:
Download hier de stramienen waarin u het ontwerp van de beachvlaggen kunt maken!

V-borden:
Download hier de stramienen waarin u het ontwerp van de v-borden kunt maken!

Contouren snijden/frezen:
Aanleveren als pdf met pagina 1 artwork, pagina 2 snijbestand of een .ai bestand nodig die 1 op 1 is opgemaakt met 1cm overlap aan elke zijde/rondom de snijlijn. Indien de snijlijn eindigt op het wit dan bestaat de kans dat er langs deze snijlijn ook een witrand ontstaat tijdens het snijden. Daarom is het belangrijk om de snijlijn in het vlees (overlap) te zetten. De snijlijn (ook boorgaatjes, kiss cut, enz.) moet als een aparte laag in Adobe Illustrator zijn aangegeven. Zeer belangrijk: Teksten moet omgezet zijn in lettercontouren! Alle kleuren in CMYK.

Frezen (Dibond en Forex) doen wij met 4mm dikke boor. Dit betekent dat kleine uitsnedes moeilijk te maken zijn. Zorg ervoor dat de lijn die gefreesd moet worden zo gestroomlijnd mogelijk is en voor voldoende overlap. Boorgaten zijn dan ook 4mm groot!
Het .ai bestand bestaat uit: laag 1 – Afbeelding/ontwerp, laag 2 – snij/freeslijn, laag 3 – boorgaten
Het pdf bestand bestaat uit: pagina 1 – Afbeelding/ontwerp, pagina 2 – snij/freeslijn, pagina 3 – boorgaten

BELANGRIJK -> DE SNIJLIJN MOET ACHTER DE AFBEELDING OF ONTWERP ZITTEN, ANDERS WORDT DEZE MEE GEPRINT EN ZAL DEZE NA HET FRESEN NOG TE ZIEN ZIJN!!! DUS ALS LAAG 2!!

Voor alles hierboven geldt:
Geen Pantone kleuren gebruiken, omdat sommige Pantone kleuren niet in het kleurbereik van de printer vallen, zet deze altijd om naar CMYK! Wanneer er toch Pantone kleuren worden gebruikt, dan worden deze door de software omgezet naar CMYK en kan het eindresultaat afwijken.

Bestanden opmaken in verhouding mag, maar hou er rekening mee dat het bestand wordt opgeblazen. Dit is geen probleem voor vectorbestanden maar wel voor pixelbestanden (JPG)! Hou rekening dat uw bestand op eindformaat op de juist dpi staat voor scherpe afdrukken.

PDF bestanden gemaakt in In Design geven soms problemen wanneer er Photoshop afbeeldingen zijn gebruikt. Wij adviseren deze via Illustrator te checken en een nieuwe PDF te maken, of via Photoshop omzetten in een JPG of PDF bestand.
Wij adviseren bestanden op te maken in Illustrator, zeker in het geval van teksten en logo’s en zeker voor spandoeken! Dit omdat vectoren oneindig kunnen worden opgeblazen.

Wij werken met CS 6. Indien u in een hogere versie werkt dan dient u het bestand op te slaan als CS 6. Geen geplaatste afbeeldingen gebruiken.

Zeer grote spandoeken, bijv. groter dan 200x200cm kunnen op 100 dpi worden opgemaakt. Groter dan 20m2 mag op 72 dpi.

Let op OVERPRINT moet uit staan! Dit omdat er anders niet gedrukt/geprint kan worden! Wij kunnen dit niet checken, dus zorg ervoor dat er niets in overprint staat!

Verlooptinten kunnen beter opgemaakt worden in Photoshop en niet in Illustrator of Quark Express. Let er wel op dat het op maat wordt opgemaakt op 150 dpi. Vanaf Illustrator 9 en daarboven zijn er een aantal opties beschikbaar die een onvoorspelbaar effect kunnen geven bij groot formaat printers. Gebruik daarom geen schaduwen (maak deze zoals de verlooptinten in Photoshop) en transparante layers!

Zwart moet in 4 kleuren worden opgebouwd, wanneer de zwarte kleur alleen uit zwart wordt opgebouwd dan zal dit meer op grijs lijken. Wanneer de kleuren worden opgebouwd uit 4 kleuren dan wordt dit een dekkend zwart. Wij adviseren CMY-30% en K-100%

Afmetingen:
A0 84×118,8cm A4 21×29,7cm B1 70x100cm
A1 59,4x84cm A5 14,8x21cm B2 50x70cm
A2 42×59,4cm A6 10,5×14,8cm
A3 29,7x42cm A7 7,4×10,5cm

Driehoeksbordenposters (bluebackposters) 84x118cm, zichtformaat 79x114cm

Abri/Mupi posters 118,5x175cm, zichtformaat 115x171cm