Jeu de boules Dames

Hoogte 22 cm

Levertijd 2 weken.

keramiek bal Jeu de boules

107/01 26cm € 15,60

107/02 31cm € 18,00

107/03 34cm € 21,70

Levertijd 1 tot 2 weken

 

Jeu de boules keramiek

107-11 28 cm € 15,90

107-12 32 cm € 19,80

107-13 36 cm € 30,90

Trofee Hout/Keramiek Jeu de boules

Hoogte 51 cm

Levertijd 1 tot 2 weken

Jeu de boules keramiek

107-11 28 cm € 15,90

107-12 32 cm € 19,80

107-13 36 cm € 30,90

Jeu de bouler gehurkt

Hoogte 27 cm